Home   /    Blog

Je merk registeren, is dat wel nodig?

Wist je dat je merk beschermd kan worden tegen inbreuken door het te laten registreren? Zo voorkom je dat anderen met jouw intellectueel eigendom gaan lopen of dat je plots sommatiebrieven krijgt om onmiddellijk alle activiteiten onder jouw naam stop te zetten.

Begrijpelijk dat je eerst je logo goed wil hebben. Je denkt misschien zelf niet aan de bescherming van je logo, daarom willen we je informeren over de mogelijkheden. De registratie van je merknaam, logo en/of slogan is het werk van specialisten. Daarom zal Easybranding je tijdens de opbouw van je identiteit attent maken op de reële risico’s en je vervolgens, indien gewenst, verder in contact brengen met onze gespecialiseerde partner, een erkend merkenbureau, die bevoegd is voor de merkregistratie.

Hoe verloopt dit proces?

Er wordt gekeken in welke klassen/branches jouw merk terecht kan en in welke landen je je best laat registreren

  • Merkonderzoek: er wordt gezocht naar gelijkaardige merken die de registratie kunnen belemmeren
  • Merkregistratie: je merk wordt ingeschreven bij het merkenbureau
  • Merkbewaking: er wordt voor gezorgd dat niemand een gelijkaardige registratie kan maken
  • Je merk is al beschermd vanaf het moment dat je merk gedeponeerd wordt. Een Benelux of Europese merk- en sloganregistratie blijft 10 jaar geldig.

Meer over merkregistraties

Wat is een merk?
Een merk is elk ’teken’ dat producten of diensten onderscheidt en dat grafisch kan worden weergegeven. Zo’n teken kan een productnaam of bedrijfsnaam zijn, maar ook persoonsnamen, logo’s, letters en cijfers vallen daaronder, en zelfs kleuren, vormen van bijvoorbeeld verpakkingen, slagzinnen en portretten.

Waarom registreren?
Een merknaam dat niet geregistreerd is in een officieel Merkenregister, is vogelvrij. Iedereen mag het kopiëren en gebruiken. Het registreren (ook wel deponeren genoemd) als merk geeft juridische bescherming daartegen. Als merkhouder (bezitter van het merk) kunt u bepalen of uw merk geregistreerd wordt voor een enkel land, de Benelux, Europa of wereldwijd. Tevens kiest u de branches, in merkentaal klassen genoemd, waarvoor de bescherming moet gelden.

Het registratieproces
Het recht op een merk ontstaat op de datum dat u de registratie aanvraagt. Vanaf die datum is het merk juridisch beschermd. Echter, u kunt pas rechten aan het merk ontlenen vanaf het moment dat het merk officieel staat ingeschreven in een Merkenregister. (Maximum 3 à 4 maanden voor Benelux, 5 à 8 maanden voor Europa)
Het aanvragen van zo’n registratie is gebonden aan juridische en wettelijke eisen. Die papierwinkel loopt daarom via een merkenbureau, voor een vast tarief. Onze partners zijn erkende merkengemachtigden en zien toe op een adequate en juridisch waterdichte registratie van uw merk(en).

Bewaking van uw merk
Door het Merkenregister wordt u geacht zélf te controleren of anderen inbreuk maken op uw merkenrecht! Daar is natuurlijk geen beginnen aan. Daarom kan Easybranding je in contact brengen met de juiste partner voor de bewaking van de rechten van je merk.

Europese merkregistratie - Easybranding

Merkonderzoek

Weet u zeker dat uw handelsnaam, woord- of beeldmerk niet reeds door een ander is geregistreerd?
U komt daar pas achter wanneer die ander bezwaar maakt tegen uw registratie. In dat geval zijn uw registratiekosten dus verloren. Maar het kan ook jaren duren eer die ander ontdekt dat u eigenlijk inbreuk maakt op zijn rechten. Dan moet u ook verpakkingen, documentatie- en reclamemateriaal vernietigen, en onder een andere naam opnieuw beginnen.

Staat u dus op het punt om veel te investeren in een nieuwe (product)naam, merk en/of beeldmerk, dan is het verstandig om eerst een onderzoek te laten verrichten naar reeds bestaande rechten.

Een merkregister beschermt niet actief!
Alleen al het Benelux Merkenregister ontvangt iedere maand ongeveer twaalfduizend aanvragen voor nieuwe merken. Indien een ander uw merk (of iets dat daar veel op lijkt) wil registreren, dan heeft die een hele grote kans op succes want het Merkenregister is niet bevoegd hier iets tegen te doen. Het Merkenregister registreert slechts en gaat ervan uit dat u zelf controleert in hoeverre nieuwe aanvragen inbreuk maken op uw merkenrecht! Het is aan u om daar vervolgens bezwaar tegen te maken.

Bewaking
Hoe weet u of er kapers op de kust zijn? Door elke dag de nieuwe aanvragen bij een register te controleren. Dat is voor een ondernemer onbegonnen werk, maar niet voor onze merkenbureau partner. Zij kunnen uw geregistreerde merk(en) dagelijks vergelijken met nieuwe aanvragen. Zo signaleren zij dan mogelijke inbreuk en adviseren u desgewenst over de te nemen actie.

Hulp nodig bij het opbouwen van jouw identiteit?
Wij begeleiden je graag van A tot Z.

Nieuws

Easybranding werd overgenomen

Easybranding was ‘born to brand’. Al krijg je vanaf nu ‘a brand new feeling’. Op 1 juni 2022 werden alle activiteiten van Easybranding overgenomen door Hummingbirds uit Kortrijk.

Lees nieuwsbericht